Aztec Basketball: Girls v. Valley Vista

Lathem Morez, Aztec Media

Aztec Media photography by Lathem Morez