SOFTBALL: JV v. Maricopa

Elizabeth Vega Giron, Aztec Media

Aztec Media photography by Elizabeth Vega Giron